Poznaj
Radę Ekspertów projektu
Edycja 2017

EWA P. PORĘBSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY

Architekt i krytyk architektury. Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura – Murator”, członkini Rady Ekspertów European Prize for Urban Public Space, twórczyni koncepcji i organizatorka konkursu „Życie w architekturze”. Autorka wielu tekstów oraz kuratorka wielu wystaw poświęconych architekturze.

GRZEGORZ A. BUCZEK

ARCHITEKT I URBANISTA

Członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP, Zespołu Koordynacyjnego Polskiej Rady Architektury oraz Urban Land Institute. Współautor Karty Przestrzeni Publicznej. Sędzia międzynarodowych konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Przygarniać przestrzeń zaczął rok temu, nadal będzie nas i Was wpierał.

JAN SUKIENNIK

ARCHITEKT

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował również w Pratt Institute na Brooklynie i na uczelni ETSAM w Madrycie. W 2007 wraz z Zofią Strumiłło-Sukiennik założyli pracownię 137kilo, obecnie 307kilo + R&D. Laureat Nagrody architektonicznej tygodnika Polityka oraz nominowany do europejskiej nagrody architektonicznej im. Miesa van der Rohe za projekt Służewskiego Domu Kultury. Autor nagradzanych projektów i konkursów – m.in. wystawy stałej Muzeum warszawskiej Pragi, aranżacji Łódź Design Festival, Klubu Kultury na Saskiej Kepie, wystawy Warszawa w Budowie 5.

MICHAŁ KRZYŻOWSKI

ARCHITEKT, EDUKATOR

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, założyciel Instytutu Innowacyjnej Nauki, członek Rady Fundacji Polska Innowacyjna, współtwórca i organizator ogólnopolskich warsztatów Architektour fundacji Na Dużą Skalę, organizator wielu konferencji, wydarzeń naukowych i kulturalnych, szkoleniowiec z zakresu budowania relacji i wizerunku w biznesie. Od wielu lat zajmuje się działaniami społecznymi i edukacją architektoniczną. Przygodę z przygarnij przestrzeń zaczyna z nami w tym roku jako ekspert i wsparcie merytoryczne.

EWA RUDNICKA

ARCHITEKT

Absolwentka Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris la Villette i doktorantka wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Wprowadzając metodologię Architektury Czynnej, bada wpływ działań architektonicznych i artystycznych na tworzenie społeczmności lokalnych. Od 2015 roku członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich- Pełnomocnik ds. Edukacji. Inicjator przyłączenia OW SARP do międzynarodowej sieci architektów ASF- Architecture sans Frontières (Architektura bez Granic) dbających o zrównoważony rozwój i społecznie zaangażowanych w projekty w Krajach Trzeciego Świata i dotkniętych kataklizmami

PATRONI PROJEKTU
PATRON HONOROWY